Velkommen til min hjemmeside, 'Slekt og noko attåt' / Welcome to my website, 'Genealogy and something else'

Med vennlig hilsen

Med vennlig hilsen Mette Værnes

Morgendis i Brunlanes - Morning mist in Brunlanes © Even S. Skjønsberg

Siste nytt

5. aug, 2014

Endringer på hjemmesiden / Changes on this website

Jeg holder på å endre denne hjemmesiden. Jeg gjør den mer brukervennlig (både for dere og meg) og oppretter nye undersider (også slektstrær) for at all informasjon på denne nettsiden skal være på både norsk og engelsk. 123hjemmeside er bygget opp slik at alt dette arbeidet må gjøres manuelt - ferdigstillelse av den nye hjemmesiden vil derfor ta noe tid, men underveis i prosessen er det ingenting av den gamle informasjon som forsvinner. Ny informasjon/oppdateringer som måtte komme til underveis, vil bli lagt til i de "nye" slektstrærne (norsk og engelsk) og skrevet inn i "Hva er nytt?" siden.
----------------------------------------------------------------------------------------
ENGLISH:
I'm gonna change this website. I'm about to make it more user friendly (for both you and me) and create new subpages (also for the family trees), so all of the information on this website will be in both Norwegian and English. "123hjemmeside" is structured so that all this work has to be done manually - the completion of the new website will therefore take some time, but during the process will nothing of the 'old' information be gone. New information/updates that may be added along the way, will be added in the "new" family trees (Norwegian and English) and written in to the "Updates" webpage.
_______________________________________________________________

8. des, 2012

Oppdateringer på hjemmesiden / Updates on this website

Følg med på oppdateringer, jeg legger ut mer/ny informasjon hver gang anledningen byr seg.
-----------------------------------------------------------------------------
ENGLISH:
Stay tuned for updates, I will publish further/new information each time the opportunity arises.

Tilbakemeldinger/Feedbacks

Er du fornøyd med det du ser på hjemmesida mi eller synes du at noe mangler? Legg gjerne igjen en kommentar, skriv i gjesteboka eller send meg en e-post 🤩

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Are you pleased with what you see on my website or do you think that something is missing? Please leave a comment, sign the guest book or send me an e-mail 🤩 ...