24. aug, 2014

Dad's relatives - Ringsaker, Hedmark

198. Johannes Haagensen (ca 1741-1800) and 199. Anne Jørgensdatter (ca 1748- ), parents to 99. Johanne Johannesdatter (1780-1861).

24. aug, 2014

Dad's relatives - Ringsaker, Hedmark

99. Johanne Johannesdatter (1780-1861): Added birth information.

24. aug, 2014

Pappas slekt - Ringsaker, Hedmark

198. Johannes Haagensen (ca 1741-1800) og 199. Anne Jørgensdatter (ca 1748- ), foreldre til 99. Johanne Johannesdatter (1780-1861).

24. aug, 2014

Pappas slekt - Ringsaker, Hedmark

99. Johanne Johannesdatter (1780-1861): Lagt til fødselsopplysninger.

5. aug, 2014

Endringer på hjemmesiden/Changes on the website

* Jeg holder på å endre denne hjemmesiden. Jeg gjør den mer brukervennlig og oppretter nye undersider (også slektstrær) for at all informasjon på denne hjemmesiden også skal være på engelsk. 123hjemmeside er bygget opp slik at alt dette arbeidet må gjøres manuelt - ferdigstillelse av den nye hjemmesiden vil derfor ta noe tid, men underveis i prosessen er det ingenting av den gamle informasjon som forsvinner.

* I'm doing changes on this website. I'm about to make it more user friendly and create new subpages (also for the family trees), so all of the information on this website will be in English too. "123hjemmeside" is structured so that all this work has to be done manually - the completion of the new website will therefore take some time, but during the process will nothing of the 'old' information be gone

19. nov, 2013

Pappas slekt / Dad's relatives - Aurdal, Nord-Aurdal, Oppland

898/962 Erik Olsen (f. ca 1644, d. 1717 på Revling) og/and Berthe Helgesdatter (f. ca 1655, d. 1712 på Revling), foreldre til/parents to 449/481 Astrid Eriksdatter (f. 1696 på Revling, d. 1732 på Framgarden, Reinli, Sør-Aurdal, Oppland). Dette er ei slektslinje med anetap/anesammenfall.

20. mai, 2013

En del av slektsnøtt knekt med DNA-testing...

DNA-tester bekrefter at mormor var i slekt med Karl Johan Karlsen Værnes og jeg er et steg nærmere med å få løst gåten om mormors opphav, klikk på lenka og les historien om "Bestemor i by'n"...

12. mai, 2013

Pappas slekt / Dad's relatives - Vardal, Oppland

994. Anders Gulbrandsen (f. i perioden 1641-1649, d. 1721 på Mælum) og/and 995. Angiel Kjellsdatter (ca 1661-1715), foreldre til/parents to 497. Berthe/Berit Andersdatter Mælum (1706*-1795).

12. mai, 2013

Pappas slekt / Dad's relatives - Ringsaker, Hedmark

1570. Mikkel Mikkelsen Kråkvik (ca 1660-ca 1715) og/and 1571. Karen Olsdatter, foreldre til/parents to 785. Marthe Mikkelsdatter Kråkvik (ca 1697-1765).

27. apr, 2013

Pappas slekt / Dad's relatives - Furnes, Vang, Hedmark

824/1636 Jens Amundsen Gresby (ca 1662-1691) og/and 825/1637 Guri Aagesdatter Nedrekvern (ca 1664-1741) foreldre til /parents to 412/818 Jens Jensen (1692-1773) f. Gresby, d. Prestesæteren. Dette er ei slektslinje med anetap/anesammenfall og aneforskyvning.

20. apr, 2013

Pappas slekt / Dad's relatives - Sør-Aurdal, Oppland

492. Amund Amundsen (1707-1759) født på Fjell i Bruflat, oppvokst på Diserud i Aurdal, død på Smedsrud i Bagn og/and 493. Gunhild Sivertsdatter (1715-1767) f. Listerud, d. Smedsrud, foreldre til/parents to 246. Amund Amundsen (1734-1809) f. Diserud, d. Smedsrud.

18. apr, 2013

Pappas slekt / Dad's relatives - Sør-Aurdal, Oppland

452/484 Knut Knutsen Framgarden (ca 1669-1739) og/and 453/485 Kirsten Olsdatter Hovde, d. Framgarden (ca 1683-1741), foreldre til/parents to 226/242 Ola Knutsen f. Framgarden, d. nedre Rude (nedre Roo) (1714-1800). Dette er ei slektslinje med anetap/anesammenfall.

17. apr, 2013

Pappas slekt / Dad's relatives - Øyer, Oppland

434. Lars Olsen Thorstad (1692-1769) og/and 435. Berthe Klemetsdatter f. Stalsberg, d. Thorstad (1699-1783) foreldre til/parents to 217. Kari Olsdatter f. Thorstad, d. Simengaard (1725-1799).

17. apr, 2013

Pappas slekt / Dad's relatives - Øyer, Oppland

432. Lars Evensen Vedum (1677-1751) og/and 433. Anne Guttormsdatter f. Kaldor, d. Vedum (ca 1680-1753), foreldre til/parents to 216. Guttorm Larsen f. Vedum, d. Simengaard (1711-1794).

15. apr, 2013

Pappas slekt / Dad's relatives - Sør-Aurdal, Oppland

488. Paul Knutsen Framgarden (1697-1773) og/and Marthe (Marit) Halvorsdatter (ca 1692-1729), foreldre til/parents to 244. Ola Paulsen Framgarden (1725-1782).

10. apr, 2013

Pappas slekt / Dad's relatives - Vardal, Oppland

502. Peder Hansen Nygaard (1708-1768) og/and 503. Ingeborg Olsdatter (ca 1716-1776), foreldre til/parents to Johanna Pedersdatter Brusveen (1736-1820).

9. apr, 2013

Pappas slekt / Dad's relatives - Sør-Aurdal, Oppland

Utflyllende informasjon om 468. Peder Haraldsen (f. i perioden 1599-1608, død 1700) og/and 469. Ingeborg Olsdatter (ca 1641-1704), foreldre til/parents to 234. Gulbrand Pedersen Piltingsrud (ca 1686-1761).

8. apr, 2013

Pappas slekt / Dad's relatives - Øyer, Oppland

436. Trond Hansen f. Skar, d. Skaaden (1700-1773) og/and 437. Anne Frantzdatter f. Li, d. Skaaden (1705-1779), foreldre til/parents to 218. Frantz Trondsen Skaaden (ca 1738-1799).

6. apr, 2013

Pappas slekt / Dad's relatives - Vardal, Oppland

1000. Jørgen Christensen Dalborgen (ca 1644-1721) og/and 1001. Borrild Eriksdatter (død 1716), foreldre til/parents to 500. Christen Jørgensen Dalborgen (ca 1680-1759).

3. apr, 2013

Pappas slekt / Dad's relatives - Øyer, Oppland

878. Mons Gulbrandsen Skjønsberg (ca 1664-1711) og/and 879. Ragnhild Halvorsdatter f. Høvren, d. Skjønsberg (1672-1722), foreldre til/parents to 439. Marit Monsdatter f. Skjønsberg, d. Rindal (1706-1779).

1. apr, 2013

Ny hovedside på hjemmesiden

"Slektsforsker ordbok". Her skriver jeg inn betydningen av slektsforskerord jeg benytter meg av på hjemmesiden.

1. apr, 2013

Ny hovedside på hjemmesiden

"Små slektshistorier". Her kommer det korte historier om noen av personene som opptrer i anetrærne.

1. apr, 2013

Pappas slekt / Dad's relatives - Øyer, Oppland

438. Erik Olsen Rindal (1704-1794) og/and 439. Marit Monsdatter f. Skjønsberg, d. Rindal (1706-1779), foreldre til/parents to 219. Ragnhild Eriksdatter f. Rindal, d. Skaaden (1739-1803).

1. apr, 2013

Pappas slekt / Dad's relatives - Furnes, Hedmark

412/818 Jens Jensen Prestesæteren (1692-1773) og/and 413/819 Marthe Olsdatter (1693/1703-1783?), foreldre til/parents to 206. Jens Jensen Prestesæteren (1728-1804) og 409. Siri Jensdatter Prestesæteren (1721-1798). Dette er ei slektslinje med anetap/anesammenfall og aneforskyving.

31. mar, 2013

Pappas slekt / Dad's relatives - Vardal, Oppland

250. Hans Christensen Dalborgen (1726-1786) og/and 251. Johanna Pedersdatter f. Brusveen, d. Dalborgen (1736-1820), foreldre til/parents to 125. Ingeborg Hansdatter f. Dalborgen, d. Aas (1766-1822)

30. mar, 2013

Pappas slekt / Dad's relatives - Sør-Aurdal, Oppland

454/486 Anders Sivertsen Bang (ca 1692-1753) og/and 455/487 Jøran Thomasdatter nedre Rude (nedre Roo) (1700- ), foreldre til/parents to 227/243 Sigri Andersdatter Rude (Roo) (1722-1799). Dette er ei slektslinje med anetap/anesammenfall.

18. mar, 2013

Pappas slekt / Dad's relatives - Ringsaker, Hedmark

392. Mikkel Oudensen Kråkvik (1728-1797) og/and 393. Eli Jonsdatter (ca 1730-1813), foreldre til/parents to 196. Ouden Mikkelsen Kråkvik (1756-1829).

17. mar, 2013

Pappas slekt / Dad's relatives - Øyer, Oppland

216. Guttorm Larsen f. Vedum, d. Simengaard (1711-1794) og/and 217. Kari Larsdatter f. Thorstad, d. Simengaard (1725-1799), foreldre til/parents to 108. Johannes Guttormsen f. Simengaard, d. Nestingen (1766-1840).

1. mar, 2013

Pappas slekt / Dad's relatives - Ringsaker, Hedmark

196. Ouden Mikkelsen Kråkvik (1756-1829) og/and 197. Sidsel Olsdatter (1755-1779), foreldre til/parents to 98. Mikkel Oudensen f. Nyhuseie, d. Vinjueie (1779-1857).