Alle private bilder på denne hjemmesiden er beskyttet av norsk lov om opphavsrett. Om du ønsker å bruke ett eller flere av bildene til privat eller kommersielt formål, må dette skje kun etter avtale med meg på forhånd.

 


 

All personal photos on this website are protected by Norwegian copyright law. If you wish to use any of the images, for personal or commercial purposes, this must be done only by agreement with me beforehand.