Mitokondrie-DNA, eller mtDNA, arves omtrent helt uforandret kun fra mor til barn. Det er altså den direkte morslinjen vår - mor, mormor, mormorsmor osv bakover i tid.

--------------------------------------------------------------------

Y-DNA. Y-kromosomet arves omtrent uforandret fra far til sønn. Det er altså den direkte farslinje bakover - far, farfar, farfarsfar osv bakover i tid.

--------------------------------------------------------------------

Wikipedia, om Haplogruppe: http://no.wikipedia.org/wiki/Haplogruppe

--------------------------------------------------------------------

Min mtDNA med haplogruppe U5b3b

Mormor Ragnhild Kristines morslinje. Jeg tok denne testen i håp om å komme nærmere svaret om denne delen av slekta.

Les mer om Haplogruppe U5 og dens undergrupper på DIS-Norge, Slekt og data sin nettside om DNA: http://www.disnorge.no/cms/u5

 

Tante Karins mtDNA-test med haplogruppe H10e

Farmor Aslaug Signes morslinje...

Les mer om Haplogruppe H DIS-Norge, Slekt og data sin nettside om DNA: http://www.disnorge.no/cms/h

 og/eller på wikipedia.org: http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_H_%28mtDNA%29

 

 

Pappas DNA, haplogruppe R1b

Det ble dessverre aldri tatt en komplett Y-DNA test av pappa, kun en vanlig DNA test som viste at han ikke var sønn av Edvin Johan Larsen Alme, en bekreftelse på noe vi visste fra før. Edvin Johan Larsen Alme nektet også selv hele tiden for farskapet. Men det var allikevel mulig ut i fra en slik enkel DNA-test å finne ut hvilken haplogruppe fadern tilhørte.

DYS 393 DYS 390 DYS 19/394 DYS 391 DYS 385a DYS 385b DYS 439 DYS 389-1 DYS 392 DYS 389-2
13 24 14 10 11 15 13 13 13 29
DYS 437 DYS 438
15 12