Jeg har fullført høyskolestudier i slektsforsking i voksen alder men jeg har drevet med slektsforsking (og slektshistorisk forsking) fra ca 1979, en del av disse årene har jeg også forsket på heltid. Jeg er i tillegg kilderegistrator (tyding og kildetro avskrift av gamle norske kilder). På nåværende tidspunkt jobber jeg med min egen slekt når jeg har anledning (som dessverre er alt for sjeldent), ellers blir det mye forsking og arbeid med andres slekt i jobben min på Statsarkivet i Oslo.

Kildehenvisninger er det fundamentale i mitt arbeid som slektsforsker. Dette fordi kildehenvisninger er det nærmeste beviset på at en person tilhører min slekt (eller andres slekt), selv om "beviset"  i enkelte tilfeller også kan være ukorrekt, som foreksempel om/når feil barnefar er opplyst og innført i primærkilden. Dette er for øvrig tilfellet med pappa, at feil biologisk far er innført i alle primærkilder.

Viktigheten med kildehenvisninger, kommer også spesielt fram i de tilfellene hvor jeg (eller andre slektsforskere, bygdeboksprosjekt, slektsbøker, nettbaserte slektsider osv) har kommet fram til forskjellige konklusjoner på hvem en person egentlig var. Det finnes flere tilfeller i mitt arbeid (både med egen slekt og i jobbsammenheng) hvor jeg har kommet fram til en annen konklusjon enn andre. Det finnes også en god del eksempler på (i pappa og mammas slektstrær) at det kan mangle en del personer i forhold til andre slektstrær rundt omkring. Dette på grunn av at jeg fram til nå ikke har funnet bevis for slektskap i noen av de primærkildene jeg har undersøkt. 

Alle personopplysningene i slektstrærne på denne nettsiden (unntatt mormors slektskap til Værnes-folka som er bekreftet ved DNA-test), har jeg funnet i primærkilder som kirkebøker, skifteprotokoller, pantebøker, fattigvesenets protokoller, pasientjournaler fra sykehus, militærruller m.m. Tidligere var en del av dette materialet på filmruller, men nå finnes mye digitalt på Arkivverkets sider: http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet

For kildehenvisninger til hva du finner av på personopplysninger i slektstrærne på denne hjemmesiden, ta gjerne kontakt med meg på: http://www.anetreet.net/100223547