En "vanskelig" bestemor ....

Hvor "bestemor i by'n" ble født, og av hvem, er opplysninger som ennå ikke er funnet i skriftlige kilder. Sannsynligvis er dette informasjon som ikke finnes innført noe sted. Utallige kilder er fram til nå gjennomgåtte, i tillegg til at muntlige vitneutsagn mange ganger om er forsøkt å verifisere uten at jeg har kommet i mål med en endelig bekreftelse. Det jeg fram til nå veit, er veldig kort fortalt her:

Ragnhild Kristine, min mormor, vokste opp hos Karl Johan Karlsen Værnes og hans samboer Nikoline Mathilde Kristiansen, paret var ikke gift. Utenom en snartur til Lillestrøm, Akershus i perioden 1914-1915, hadde de tilhold i Trøgstad, Østfold fylke fram til 1924, deretter forflyttet de seg til Mysen og Trømborg i Eidsberg, også i Østfold.

Karl Johan med "familie" bodde i Trøgstad i forkant av bestemors fødsel, første livstegn om mormor er i et brev som Karl Johan skrev til lensmannen i Trøgstad 15. januar 1915. Her informerte han at "familien", inkludert Ragnhild Kristine f. 16.04.1914, hadde forflyttet seg fra Trøgstad til Lillestrøm den 16. mai 1914, altså kun en måned etter at mormor angivelig ble født. Kort tid etter januar 1915 er "familien" imidlertid tilbake i Trøgstad, hvor de ble værende fram til 1924. Etter denne tid holdt de til i Eidsberg - først i Mysen, deretter i Trømborg, hvor Karl Johan og Nikoline Mathilde bodde fram til de døde, henholdsvis i 1944 og 1941. Mormor flyttet til Oslo i 1929 og bodde der resten av sitt liv.

Nesten alle kilder opererer med at Ragnhild Kristine ble født 16.04.1914 i Trøgstad (ett par kilder sier i tillegg Oslo og Mysen - med overstrykninger av alle tre steder). I tillegg opplyste hun selv i 1945, under forhør på Kjesäter i Sverige (samleleir for norske flyktninger under krigen), at hun var både født, døpt og konfirmert i Trøgstad noe som da umulig kan stemme hverken ut i fra kilder eller i forhold til hvor hun oppholdt seg ved konfirmasjonsalder.

Det bør også nevnes at mormor vokste opp sammen med ungeflokken til Nikoline Mathilde, alle disse er funnet registrerte i kirkebøkene som døpte og konfirmerte. I tillegg er også begge barne til Karl Johan, funnet registrerte i kirkebøkene.

Utseendemessig hadde hun likheter med Karl Johan, men det er allikevel lite trolig at han kan være biologisk far fordi han "satt inne" i den perioden hun angivelig skal ha vært unnfanget. I den forbindelse kan det også nevnes at brev- og besøksprotokollene for aktuelt fengsel er undersøkt, og at det ikke er innført noe som tilsier at Karl Johan skal ha hatt besøk under dette fengselsoppholdet.

Det finnes tre muntlige versjoner om Ragnhild Kristines opphav. En av dem går ut på at Karl Johans helbror, Peter Emaus, skal ha vært hennes biologiske far og at ei alt for ung "taterjente" var hennes biologiske mor, en teori jeg også ser på som mest sannsynlig.

Både Karl Johan og Peter Emaus var omstreifende og rastløse sjeler, sjøl om de begge i tillegg hadde permanente baser underveis. Det samme mønsteret kan ses hos deres far, Karl Edvard, og hans forfedre. Karl Johan og Peter Emaus hadde for øvrig også et veldig godt forhold til "taterne", noe sistnevnte nevner spesielt under et sykehusopphold i 1912.

Felles for de muntlige versjonene om mormors opphav, går nettopp ut på at hun var av "taterblod", hun ble også "mobbet" for det mesteparten av sitt liv. Og siden det var familielikhet mellom Karl Johan og mormor, heller altså min teori mot den versjonen som sier at Peter Emaus skal ha hatt et forhold til en meget ung (altfor ung) "taterjente" som da resulterte i mormor som ble født i 1914. Rett etter fødselen skal Peter Emaus ha tatt med seg det nyfødte jentebarnet og overlevert henne til sin eldre bror og hans samboer til oppfostring.        


 Oppdatering 20. mai 2013:

Det er nå, ved DNA-testing, blitt bekreftet at mormor var i slekt med Karl Johan Karlsen Værnes. Resultatet av testen, etter utsagn fra en ekspert på området, viser også at mormors biologiske far kan ha vært Karl Johans bror, Peter Emaus Karlsen Værnes (1876-1931) ... men det endelige beviset mangler fortsatt...