* Anetap/anesammenfall/aneimplex

Skjer når personer opptrer mer enn en gang på samme anetre/anetavle. Dette skyldes ekteskap (eller utenomekteskapelig forhold) mellom slektninger, foreksempel fetter og kusine. Barn av disse vil kun ha 6 oldeforeldre og ikke 8 oldeforeldre.

I mitt tilfelle forekommer dette i pappas Reinli slekt. Min oldemor, Kari Olsdatter, var et utenomekteskapelig produkt av 14. Ola Olsen Mølbakken og 15. Anne Halvorsdatter Hagen, som begge var oldebarn av 112/120 Ola Halvorsen og 113/121 Kari Olsdatter, brukerpar på Framgarden bnr 1. 


 Occurs when individuals act more than once in the same Ancestor tree. This is due to marriage (or extramarital affair) between relatives, for example cousins​​. Children of these will only have 6 great-grandparents and great-grandparents not 8.

In my case, this occurs in my father's family from Reinli. My great grandmother, Kari Olsdatter, was an extramarital product of 14 Ola Olsen Mølbakken and 15 Anne Halvorsdatter Hagen, both were great-grandchildren of 112/120 John Halvorsen and 113/121 Kari Olsdatter on the farm, Fremgarden 1.

* Aneforskyving

En spesiell form for anetap/anesammenfall. Skjer når samme person forekommer flere steder i ei anetavle og i flere ledd.

I mitt tilfelle forekommer dette i pappas slekt fra Furnes med søsknene, 409. Siri Jensdatter (1721-1798) og 206. Jens Jensen (1728-1804), som er mine aner i hvert sitt slektsledd.


 Occurs when the same person are several places in a pedigree chart and at several stages.

In my case, this occurs in my father's family from Furnes. The siblings, 409 Siri Jensdatter (1721-1798) and 206 Jens Jensen (1728-1804), they are ancestors of mine in separate generations.